Synstrening av barn og voksne

Har ditt barn problemer med synet eller går skolearbeidet tregt, sliter du med arbeid ved skjermen? Da kan en sjekk av øynene være smart. 

Barn i skolealder har av og til problemer med konsentrasjonen og liker ikke å lese. Det er kan være synet som er årsaken og det blir ikke alltid oppdaget fordi barnet likevel ser godt på avstand og derfor tenker ikke mor og far på at det kan være øynene som er årsaken. I mange tilfeller uteblir leselysten og mulighetene for videre skolegang blir vanskelig. Lese- og skrivevansker kan være et synsproblem.

Mange sliter med såre, røde, vonde øyne foran PC-skjermen, dette kan være forårsaket av at øynene ikke fungerer så godt sammen som de burde. Vår hverdag foran en PC stiller store krav til synet.

Disse problemene kan for mange løses med synsterapi, synstrening.

Synsterapi er trening av øynenes muskulatur og bevegelse samt oppfattelsen av hva man ser. Man kan kanskje kalle det ”fysoterapi for øynene” for lettere å forstå hva det innebærer.

Synsterapi utføres for de som har et synsproblem som ikke kan løses med briller eller kontaktlinser alene.

Noen av problemene som kan løses med synsterapi er:

-       Samsynsproblemer, hvordan øynene jobber sammen (vergens)

-       Øyemotorikk og øyebevegelser

-       Fokusering (akkomodasjon)

-       Skjeling (strabisme)

-       Forstyrrelser i oppfattelsen av synsintrykk (persepsjon)

-       Speiling av bokstaver (reversaler)

Synsterapi utføres ved hjelp av treningsøvelser hos oss og man får også hjemmeøvelser som skal gjøres før neste besøk. Før trening iverksettes blir det utført en grundig undersøkelse som vil avklare om det er et øyeproblem man har og om synsterapi vil være hensiktsmessig.

I Sundet Optikk har vi drevet med synsterapi siden høsten 2010 og har allerede hjulpet mange til en bedre hverdag.

Kontakt oss for mer informasjon.

Velkommen!